Werkwijze

Een therapeutische relatie is een samenwerking, waarbij het de taak van de therapeut is om zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt en de mogelijkheden van de cliënt optimaal te gebruiken. Het functioneren van de therapeut mag ook ter discussie gesteld worden.

Ik ben een vrij directieve therapeut, en maakt graag gebruik van psycho-educatie. Het is de bedoeling dat de cliënt meer inzicht krijgt in eigen problematiek, gevoelens en klachten. Hoe meer begrip, hoe meer grip op je eigen leven en functioneren.

Binnen het therapeutisch kader kan ook gebruik gemaakt worden van hypnotherapie (visualisatie en ontspanningstechnieken), familie-opstellingswerk, EMDR en E-Health. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de wijze waarop de cliënt de verantwoordelijkheid neemt voor het lichamelijk welzijn. Naast het werken met volwassenen, werk ik ook met adolescenten, ik ben tevens gespecialiseerd in ouderbegeleiding.


Het Kwaliteitsstatuut

Bekijk hier mijn kwaliteitsstatuut.

Bericht voor doorverwijzers en cliënten

In het kader van mijn nadere pensionering zal ik in 2020 langzaam mijn praktijk af gaan bouwen. Dit houdt in dat ik geen nieuwe cliënten meer aan neem, omdat ik geen continuïteit in de zorg kan garanderen.


Procedure

U heeft een doorverwijzing van uw huisarts nodig vóór het eerste gesprek, zelfs als u van plan bent zelf te betalen en niet kunt of wilt declareren bij uw verzekering.

Het streven is de wachttijd tussen aanmelding en een eerste gesprek, zo kort mogelijk te houden; momenteel vier tot zes weken. (Laatste update: ). De wachttijd is niet afhankelijk van uw verzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bij aanmelding (bij voorkeur per mail) wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. In dit gesprek (45 minuten) brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van de behandeling verwacht. Daarnaast zal ingaan worden op uw leefsituatie en geschiedenis, zodat de behandeling zo goed mogelijk op u afgestemd kan worden. Natuurlijk kunt u de nodige vragen stellen. Tijdens het intakegesprek zullen er vervolgafspraken voor de behandeling gemaakt worden. De behandeling start dan 1-3 weken na het intakegesprek.

Aan het einde van het eerste gesprek of bij de start van het tweede gesprek bespreken we hoe de verdere behandeling er uit zal zien en of u zich hierin kunt vinden. Vervolgens kan begonnen worden met de behandeling. Gesprekken duren 45 minuten en vinden meestal eens per twee á drie weken plaats, afhankelijk van uw behoefte en de inschatting van de therapeut. De gesprekken vinden in principe plaats tussen 9:00 en 12:00 in de ochtend. Een mailconsult, skypeconsult of een telefonisch consult behoort ook tot de mogelijkheden.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, afbelt. Wanneer dit niet het geval is, dient u zelf de zitting te betalen. Uw therapeut heeft immers tijd voor u vrijgehouden. Wanneer u zonder kennisgeving afwezig bent, worden de volledige kosten van de sessie (€100) bij u in rekening gebracht.

Cliënten jonger dan 18 jaar krijgen in 2020 de therapie niet meer vergoed van de zorgverzekeraar. De kosten voor jeugdzorg worden nu gedragen door uw gemeente. Aangezien ik geen jeugdzorg-contract heb afgesloten met de gemeente, zult u de therapie bij mij voor uw zoon of dochter — onder de 18 jaar — zelf moeten betalen. Zoekt u een collega die wel een contract heeft met uw gemeente, informeer daarover bij uw gemeente. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar is er een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig vóór het eerste gesprek.

Bij vakantie en/of ziekte is er voor waarneming gezorgd:

  • Yvonne Hofman: (050) 3123180 of (06) 34109836
  • In een crisissituatie kunt u:

  • 1. Uw huisarts bellen
  • 2. Sensoor bellen voor een luisterend oor: (050) 525 00 00
  • 3. Ook kunt u de doktersdienst bellen: (0900) 9229, of 112

  • Klachten

    Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan kijken we eerst of we er samen uit komen. Vanzelfsprekend staat mijn functioneren ook ter discussie. Een therapeutische relatie is immers een samenwerking. Indien we er niet samen uitkomen, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij het NIP. Op hun website vindt u het klachtenreglement.


    Tips