Zorgstelsel

De generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, zowel kinderen als volwassenen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend (ongeveer 5 tot 15 gesprekken).

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt daarmee af van de ernst van uw klachten.

Tarieven en Vergoeding

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven vastgesteld per product. Als hulpverlener krijg ik, afhankelijk van het contract met de betreffende zorgverzekeraar, een bepaald percentage (ongeveer 90%) van de productprijs.

De product prijs: gesprekstijd inclusief indirecte taken is maximaal als volgt:

 • Kort: €504,71 voor 90-294 minuten
 • Middel: €856,34 voor 295-495 minuten
 • Intensief: €1373,34 voor 496-750 minuten
 • Onvolledig Behandeltraject: €219,53 voor 1-120 minuten
 • OVP Consult (Onverzekerd): €109,76 voor 60 minuten


Eigen Risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico normaal gesproken €385 per persoon per jaar, in totaal voor alle vormen van zorg, uitgezonderd bijvoorbeeld huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. Wanneer u geen andere medische kosten heeft gedeclareerd, en geen polis heeft waarbij u uw eigen risico verhoogd heeft, kost psychologische zorg u dan ook maximaal €385. Verder zijn er voor u aan de Generalistische Basis GGZ geen kosten verbonden.

Het privacy-regelement

Ik ben BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en val daarmee onder het medisch beroepsgeheim. De praktijk houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Hier vindt u mijn privacystatement.

Er is een registratieverplichting naar overheid en zorgverzekeraars van gespeudonimiseerd persoonsgegevens in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. Indien cliënt en zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen kan een aanlevering van deze gegevens achterwege blijven. Hier treft u de nodige info hierover aan, het betreffende formulier bevindt zich in de bijlage.

Verwijzing Huisarts

Om voor een vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen moet uw verwijzing aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • 1: De verwijzing moet aan mij persoonlijk gericht zijn.
 • 2: De verwijzing moet zijn naar de basis GGZ, en niet naar de specialistische GGZ.
 • 3: In de verwijzing moet staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-5 stoornis.
 • 4: Op de verwijzing moet de AGB code van de huisarts vermeld staan.
 • 5: De datum van de verwijzing moet voor het eerste consult staan.

 • Wordt alle problematiek vergoed vanuit de basisverzekering?

  Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen (verwerkingsstoornissen), werk- en relatieproblematiek uitgesloten van de verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen (100 euro per gesprek), of eventueel uit een aanvullende verzekering.

  In 2020 zijn er ook budgetpolissen beschikbaar bij verschillende verzekeraars. Budgetpolissen geven u niet altijd meer een vrije keuze voor uw behandelaar. Iedere zorgverzekeraar stelt eigen voorwaarden. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar of de door uw gewenste behandeling bij uw therapeut vergoed wordt uit uw basisverzekering of eventueel uit uw aanvullende verzekering.

  Als u meer gesprekken nodig heeft

  Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch wat langer hulp nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een 'zwaarder' product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan er ook een tweede product aangevraagd worden, dit zal altijd in samenspraak zijn met uw huisarts. U zult voor een tweede product weer een nieuwe doorverwijzing nodig hebben. De CZ vergoedt in 2020 maximaal maar 1 product per kalenderjaar.

  Wie betaalt de rekening?

  Ik heb voor 2020 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars: CZ, OHRA, Avero Achmea, DeFriesland, FBTO, Zilveren Kruis, Anderzorg, Menzis, Multizorg, DeAmesfoortse, Ditzo, VNG, UVIT. Dit betekent dat rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden en u geen kosten hoeft voor te schieten.

  Meer informatie